Central arbejdstidsaftale 2020

Aftale 2020
Efter 7 år med L409, er LC og KL efter svære forhandlinger endelig blevet enige om en central arbejdstidsaftale, A20. Aftalen træder i kraft pr.1.januar 2021, så nu begynder det lokale arbejde med at få den implementeret. Vi har første møde med forvaltningen 4.september.

7 magre år

Med indgåelsen af en central arbejdstidsaftale er L409, som har været udgangspunkt for styringen af lærernes arbejdstid, endegyldigt lagt i graven. Det har været en unødig, sørgelig og lang rejse, men parternes fælles kærlighed til folkeskolen og vilje til at genrejse tilliden vinder heldigvis. Og med netop ønsket om samarbejde og indflydelse på begge sider af bordet, er L409 smidt i skraldespanden. Målet er at skabe en endnu bedre skole sammen.

Skolen skal dermed ikke længere være en kampplads, men anerkendes for at være selve fundamentet i Danmarks uddannelsessystem. 

Undervisningen og lærere

'Undervisning er skolens kerneydelse. Den gode undervisning er afgørende for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber og færdigheder, der har stor betydning for dem, mens de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for samfundet som helhed.'

...

'Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Når lærerne oplever, at de har evner og mulighed for at kunne lykkes med deres arbejde og har indflydelse på skolens og undervisningens udvikling, har det posititv betydning for elevernes udbytte af undervisningen.' 

Aftalen bygger på helt andre principper end andre traditionelle arbejdstidsaftaler. Der er en gensidig erkendelse og forståelse af, at skal vi lykkes med skolens vigtige opgave, er samarbejde vejen til at sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne og et godt læringsudbytte af undervisningen for eleverne. Og der skal samarbejdes på alle niveauer. Mellem DLF og KL, mellem Kreds og kommune, mellem TR og skoleleder. Alt dette skal munde ud i en skoleplan, der skal forelægges lærerne. 

Opgaveoversigten og forberedelsen i fokus

Specifikt to elementer, der har haft stort fokus i Helsingør Lærerforening, er der centralt nu fundet en løsning på. På opgaveoversigten skal påføres planlagt tid til undervisning, estimeret tid til individuel forberedelse, estimeret tid på opgaver, der planlægges indholdsmæssigt senere på året, samt opgaver på mere end 60 timer. Det betyder at fx spisetilsyn og gårdvagter igen vil skulle fremgå af opgaveoversigterne. 

Endvidere præciseres det, at arbejdsopgaverne  skal planlægges på en måde som muliggør, at forberedelsestiden afvikles som  sammenhængende og effiktivt tid. Forberedelsen kan heller ikke længere ligge klemt inde mellem elevundervisning og kan dermed ikke ligge i en elevpause.

HLF's JA

HLF’s kredsstyrelsen er enige om at stemme JA til aftalen. Ikke fordi aftalen er den bedste arbejdstidsaftale DLF har præsteret nogensinde, men fordi det er den bedste arbejdstidsaftale DLF nogensinde vil præstere under de givne rammer.

Stemmes der nej, skal Forhandlingsfællesskabet (FF) forhandle nye vilkår for DLF til OK21. Mona Striib, chefforhandler FF, har allerede meldt ud, at det med al sansynlighed bliver en såkaldt normaliseringsaftale. Jeg mener ganske enkelt ikke, at vi hverken kan konflikte os til noget bedre. eller få den nødvendige opbakning i samfundet til, at politikerne i KL eller på Borgen vil bøje af for DLF’s krav. Drømmer jeg om et undervisningsmaksimum på landsplan, om et nationalt hegn om forberedelsen og om generelt bedre rammer og vilkår for lærerarbejdet? Ja. Og jeg er sikker på, at vi har langt større mulighed for at opnå netop det, ved at samarbejde lokalt, end ved en overenskomstforhandlingerne i 2021. Derfor et ja.

Afslutningsvis skal I vide, at KS har aftalt et møde med DS 4.september, hvor vi sammen skal lægge spor for Helsingørs skolevæsen. Vores centerchef Rikke Reiter er meget enig med HLF i, at vi skal i gang med at implementere den nye aftale, så snart vi kan. Tanken er, at vores lokale aftale og den centrale, skal arbejdes sammen. Vi er enige om, at samarbejde er den vej vi skal.

Læs "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne" (pdf)

Læs forhandlingsprotokol for aftalen om arbejdstid (pdf)

 

 

Emner

Målgruppe