Ny kredsstyrelse

Helsingør Lærerforenings medlemmer har valgt en ny kredsstyrelse. På det konstituerende møde onsdag 24.juni har de fordelt kredsens opgaver i mellem sig. Mød dem her.

På den ordiære generalforsamling har Helsingør Lærerforenings medlemmer valgt følgende medlemmer til Kredsstyrelsen:

Merete Svalgaard Knuhtsen - Politisk Leder/Kredsformand & kongresdelegeret

Ms2 (1)

 

Jesper Petersen - Næstformand

Jp

 

Susanne L. Bech - Kasserer & kongresdelegeret

Sube

 

Charlotte Munk - Pædagogisk ansvarlig

Cm

 

Christina Gjerding - Arbejdsmiljøansvarlig

 Cg

 

Mette Bayer - Kredsstyrelsesmedlem

Me


 

Som suppleant til kredsstyrelsen er følgende valgt:

1.suppleant - Marketta Sanders

2.suppleant - Jesper Fischer-Møller

3.suppleant - Birgitte Reindel

Som kritiske revisorer:

Helle Schackinger og Jørgen Skov

suppleant blev Marketta Sanders

 

Alle ønskes tillykke med valget!

Emner

Målgruppe