Fælles brev fra Helsingør kommune og Helsingør Lærerforening om A20

Aftale 2020
Helsingør kommune og Helsingør Lærerforening samarbejder - også om at implementere den nye centrale arbejdstidsaftale. Og det vil vi gerne signalere til alle lærere og børnehaveklasseledere ansat i Helsingør kommune. Derfor har vi i dag udsendt følgende fælles brev til alle omfattede af aftalen.

                                                                                                    

Helsingør d. 19. oktober 2020

Kære lærer og børnehaveklasseleder

Med en ny central arbejdstidsaftale, A20, i hånden, er Helsingør Kommune og Helsingør Lærerforening enige om, at vi skal genforhandle vores lokale aftale. Parterne er enige om, at den centrale aftale mange steder ligger tæt op af vores nuværende lokale aftale, og vi har derfor et meget positivt afsæt for at finde fælles forståelser i forhandlingerne.

Vi er helt enige om, at tæt samarbejde og dialog er den vej, vi skal.

 

Vi har derfor aftalt en møderække henover efteråret, hvor vi netop samarbejder om at få skabt de bedste rammer og vilkår for lærere og børnehaveklasselederes arbejde.  Hensigten er, at vi er i mål med en ny lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere inden jul, så det kommende skoleårs planlægning tager afsæt i den nye aftale.

Når den nye lokalaftale foreligger, vil vi sammen give en fælles orientring om indholdet og intentionerne i aftalen.

 

Venlig hilsen

 

Rikke Reiter                                     Merete Svalgaard Knuhtsen
Centerchef                                      Formand for Helsingør Lærerforening

 

Emner

Målgruppe