Genåbning 2.0

Stole Op
Midt i påskeferien 31.marts lukkede Styrelsen for Patientsikkerhed Helsingørs skoler, SFO'er og klubber. Argumentet var et alt for højt incidenstal. Det betød, for en stund at den store genåbning i Helsingør var aflyst - for en stund.

Tilbage i skole, men først på mandag

Byrådet har i dag på et ekstraordinært byrådsmøde behandlet et forslag om, at eleverne skulle møde ind til en trivselsdag fredag 9/4. Forslaget blev nedstemt efter 1 times debat.

Helsingør Lærerforening havde fremsendt følgende høringssvar:

HLF kan kun bakke op om DSFI’s indstilling om, at skolerne åbner for fysisk fremmøde 12/4. Af begrundelser for dette, kan nævnes følgende:

1) Lærerne har planlagt/omlagt deres undervisning til online. Fysisk og online undervisning er to meget forskellige didaktiske tilgange til formidlingen af det faglige indhold.

2) Formentlig vil de færreste have fået taget en test de seneste 2 dage, og de kan derfor ikke overholde anbefalingen om at møde nytestet ind. Dette gælder alle børn over 12 år og alle lærere/pædagoger.

3) En stor del af vores lærere/pædagoger er også borgere/forældre i Helsingør kommune. En omstilling af denne størrelse kræver alt andet lige en del logistik ind i et familieliv.

4) Smitten blandt de 10-19 årige er så absolut den største gruppe. Ud af de 86 smittede i den seneste uge er 35, eller mere end 40 %, i alderen 10-19 år. Ingen af de kommuner, der samlet set har et højere incidenstal end Helsingør, har tilnærmelsesvis samme antal smittede i gruppen 10-19 år.

5) Giv både ansatte (ledere, lærere og pædagoger) og familierne tid til at omstille sig. Alt andet virker forhastet, uprofessionelt og fremfor alt politisk begrundet. Det vil uundgåeligt skabe konflikt og modstand for de som ikke er enige i den politiske linje. Det vil føre til dårligt arbejdsmiljø og det er bestemt ikke ønskværdigt lige nu.

 

Omstillingsparathed - nedlukning/genåbning synoptisk

2020

11. marts 2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark lukkede ned.

Fredag den 13. marts sagde lærerne farvel til deres elever , og om mandagen blev undervisningen for første gang gennemført online - og lærerne måtte i høj grad prøve sig frem.

Den 6. april meddelte statsministeren, at 0.-5. klasse skulle i skole igen 15. april, og afgangsprøverne blev aflyst.

15. april lukkede skolerne op med telte, opdelte skolegårde, sprit og ekstra håndvaske. Og nogle steder måtte udskolingslærerne hjælpe til på skolen, parallelt med onlineundervisningen

Den 7. maj kom meddelelelsen om, at 6.-10. klasse kunne komme i skole 18. maj. Denne gang var de sundhedsmæssige retningslinjer ikke nær så klare - skolelederne følte, at de fik tjansen som sundhedsminister på egen skole.

27. juli kom så retningslinjerne for skolestarten - omtrent tilbage til det normale. Lærerne var bekymrede.

I september begyndte smittetrykket at stige, flere klasser måtte sendes hjem, og bekymringen voksede.

Efter efterårsferien i oktober tager smitten for alvor til, og skolerne (i landet) sender hundredevis af elever hjem i isolation.

7. november Minkgate: eleverne sendes hjem til onlineundervisning i syv nordjyske kommuner. De nordjyske restriktioner varede to uger.

7. december blev eleverne fra 5. klasse og opefter sendt hjem til onlineundervisning i 38 kommuner - herunder Helsingør.

10. december blev de ældste elever i yderligere 31 kommuner sendt hjem.

Midt i december nåede smittetallet blandt lærere sit hidtil højeste niveau - 838 bliver testet positive på en uge

16. december kom den store nedlukning nr. 2 - alle skoler fik besked på at lukke ned 18. december - dengang troede de så, at de skulle åbne stille og roligt op efter jul.

Og midt i juleferien kom så beskeden om onlineundervisning i to uger efter ferien.

 

2021

13. januar: restriktioner og onlineundervisning forlænges.

1. februar kom udmeldingen om en genåbning fra 0.-4. klasse ledsaget af en kraftig opfordring til lærerne om at blive coronatestet regelmæssigt og et løfte om, at det kan ske på skolen. Men nogle skoler nåede kun at have åbent få dage, før de igen måtte gå over til onlineundervisning grund af coronaudbrud.

Den 24. februar fik afgangsklasserne i Vestjylland og Nordjylland lov at komme i skole på halv tid - mens skolerne på Bornholm fik lov at åbne helt.

Den 10. marts blev modellen med én ugeskoledag om ugen til 5.-8. klasserne lanceret, og lidt flere 9.-klasse-elever fik lov at komme i skole på skift hver anden uge.

Den 22. marts lukkede skolerne op for 9.klasserne på halv tid også i hovedstadsområdet - men i sidste øjeblik fik tre kommuner besked om, at det ikke gjaldt for dem.

Den 23. marts kom løftet om, at 5.-8. klasse kan komme tilbage i skole - hver anden uge efter påske.

31.marts Styrelsen for Patientsikkerhed giver Heæsingør kommune påbud om, at lukke alle skoler, SFO'er og klubber. 

7.april eftermiddag - Styrelsen for Patiensikkerhed meddeler Helsingør kommune, at påbuddet i Helsingør ophæves med øjblikkelig virkning. Nyheden deles flittigt på Facebook, og skaber stor debat og usikkerhed.

8.april morgen - afholdes ekstraordinært Byrådsmøde, hvor C stiller forslag om genåbning i form afen Trivselsdag 9.april. Forslaget nedstemmes efter en 1 times debat af alle andre partier i Byrådet (16 - 9).

11.april - Skolerne i Helsingør genåbner.

Måske.

(kilde - folkeskolen.dk)

Emner

Målgruppe