HLFnyt jan 2021 - særnummer om Covid-19

Person Ved Computer
I dette særnummer om Covid-19, har vi artikler fra nogle af skolens forskellige aktører. Og en række gode arbejdsmiljø-råd til de læsere, med de lange arbejdsdage foran skærmene.

Lærerne

Der er så mange dårlige nyheder i øjeblikket, så vi har spurgt nogle af vores TR efter en god nyhed. Det er der kommet to artikler ud af. En fra Tikøb Skole, hvor to indskolingslærere fortæller om hvordan de lykkes med fjernundervisning af skolens alleryngste elever. Og en anden fra Apperup, og hvor TR blandt andet fortæller om samarbejdet mellem ledelse og lærere og om tilrettelæggelse af skoledagen i nedlukningen.

Lederne

En anden vinkel er skolelederens. Her har Kari Jørgensen fra kommunens største skole (målt på matrikler!), har bidraget med et indlæg. Kari er ikke i tvivl om, at kommunikation, dialog og gensidig information mellem skolens parter, er nøglen til at lykkes i en nedlukningstid. Og så har hun ros med..!

Centerchefen

Og endelig har Helsingør Kommunes centerchef for Dagtilbud, skole, fritid og idræt, Rikke Reiter, begået en artikel til læserne.

 'Der er stor respekt for alle jer, der hver dag gør jer umage for at give eleverne en god skoledag. Hvad enten den er fysisk på skolen eller som fjernundervisning med alle de udfordringer, som hjemsendelse medfører. I formår at omstille og tilpasse undervisningen, når nye retningslinjer og hjemsendelser osv. kommer – og ofte med kort varsel. Det vidner om dedikation, kreativitet og et godt lokalt samarbejde'

 

Den fremstrakte hånd og et ønske om lokalt samarbejde er noget vi sætter meget højt og stor pris på her i HLF.

Skole laver vi sammen

Fra HLF skal der lyde en stor tak til alle skribenterne - for de gode historier og for de fremstrakte hænder. Netop det gode og tillidsfulde samarbejde er afgørende for vores muligheder for at lykkes bedst muligt med at lave god skole for børnene. Ikke blot i en krisetid, men altid. Skole laver vi sammen.

HLFnyt - januar 2021 - særnummer om Covid-19

Emner

Målgruppe