Genåbningsplan

Elever 4 570251
Mandag 22.marts præsenterede statsministeriet en samlet, langsigtet genåbningsplan for Danmark. HLF vil opfordre skolerne til at skabe rum for de nødvendige og væsentligste drøftelser for genåbningen, mellem tillidsvalgte (TR & AMR) og ledelser lokalt.

En langsigtet plan

Mandag 22.marts præsenterede statsministeriet en samlet langsigtet genåbningsplan for Danmark. Planen beskriver blandt andet at 5-8.klasserne kan komme retur på skolerne efter påske, 6.april. Der er dog flere forhold som skal være opfyldt. 

  • Eleverne på 5.-8.årgang kommer retur hver 2.uge 
  • Incidenstallet i kommunen skal være tilstrækkeligt lavt
  • De øvrige restriktioner og tiltag for øvrige klasser forlænges

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv., ligesom der fortsat vil være anbefalinger og krav om test samt brug af mundbind. Retningslinjerne vil blive drøftet i sektorpartnerskaberne på baggrund af oplæg fra sundhedsmyndighederne.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes pr. 6. april og 13. april, forlænges til og med den 20. april 2021. Dette omfatter dermed 0.-4.klasse og 9.-10.klasse, som jo allerede er retur på skolerne.

Læs den samlede plan for genåbningen her

 

Drøftelse om genåbning lokalt

HLF vil opfordre skolerne til at skabe rum for de nødvendige og væsentligste drøftelser for genåbningen, mellem tillidsvalgte (TR & AMR) og ledelser lokalt. Hensigten er at lave en så god skoledag som muligt for eleverne, hvilket betyder at alle lærere skal have den fornødne arbejdstid til at forberede undervisningen indenfor de givne rammer. Disse drøftelser foregår også på centralt niveau i Helsingør kommune mellem Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt (DSFI), samt Helsingør Lærerforening. Skole laver vi sammen.

 

Emner

Målgruppe