Overenskomster

OK 24

Danmarks Lærerforening har forhandlet ny overenskomst i 2024. Medlemmerne har sagt JA til aftalen ved en urafstemning i april 2024.

Urafstemningen om OK24-resultatet er afsluttet.
Både på det statslige, det kommunale og det regionale område er det blevet et ’ja’ fra Danmarks Lærerforenings medlemmer.

Læs om OK24-afstemning


 

Overenskomstforhandlingerne er en kerneopgave for foreningen, der har til formål at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår. Løn, pension, arbejdstid, ferie, barselsregler, ansættelses- og opsigelsesbestemmelser mv., fastlægges i overenskomsten efter aftale mellem overenskomstens parter.

Arbejdsvilkårene er også afhængige af andre faktorer: Den lovgivning, der ligger til grund for arbejdet, de afsatte resurser til området, personalepolitikken, ledelsesstrukturen mv. har også indflydelse på arbejdsvilkårene, men reguleres ikke i overenskomsten.  Enkelte delelementer reguleres både af lov og overenskomst.

Overenskomstens barselsrettigheder bygger således oven på de rettigheder, der er fastlagt ved lov. De forhold, der ikke forhandles ved overenskomstforhandlingerne, kan der ikke stilles overenskomstkrav til. Her anvender foreningen andre handlemuligheder for at få indflydelse.