Rekruttering og fastholdelse

Flere undersøgelser viser, at lærere i stigende grad forlader Folkeskolen, samtidig med at det i højere grad er blevet vanskeligere at rekruttere uddannet personale. Helsingør Kommune mærker allerede nu manglen på uddannede lærere.

Man kan ikke sige rekruttering uden at have øje for fastholdelsen og dermed arbejdsmiljø for lærerne. Et godt arbejdsmiljø og -liv er afgørende for ansatte bliver på deres arbejdsplads. Derfor er en af nøglerne til at dæmme op for rekrutteringsproblemerne, at vi sætter ind på at forbedre arbejdsmiljøet.

Her skal vi blandt andet finde løsninger i forhold til inklusion, sammenhæng mellem arbejdstid og opgavemængde, kompetenceudviklingsmuligheder og indflydelse på eget arbejde.

I sideboksen skal du se nogle af de undersøgelser, som er gennemført for at belyse og analysere forholdene om rekruttering og fastholdelse.