Barsel

Baby1
Det er en god ide, i god tid forholde sig til, hvordan man som kommende forælder vil holde sin barselsorlov. For ikke nok med du har en række rettigheder, så har du også en række pligter, der skal opfyldes, for at du kan afholde barsel.

Begge forældre har ret til barselsorlov. Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.

Orlov før fødsel

Mor Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Hvis du er ansat i staten, har du ret til orlov med løn i 6 uger før forventet fødsel. 

Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder. Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene.

 

Far eller medmor Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ikke ret til lønnet orlov før fødslen.

 

Orlov efter fødsel

Mor Som mor har du ret til i 46 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ret til løn eller dagpenge i hele orloven. Værdien af dagpenmge er den samme uanset om du afholder 26 uger eller forlænger

  • De første 14 uger efter fødsel: Barselsorlov med løn.
  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 6 ugers orlov med løn.
  • De sidste 8-14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.  

Far eller medmor Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ret til i 34 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

  • De første 14 uger efter fødsel: To ugers barselsorlov med løn.
  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 7 ugers orlov med løn. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to ugers orlov med løn og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.
  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.

 

Begge forældre

Perioden på 32 uger, der kommer 14 uger efter fødslen, kaldes forældreorloven. Her har begge forældre ret til at tage orlov. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to første ugers orlov.

I har som forældre ret til i alt 6 ugers løn (ud over de 6 ugers løn til mor og 7 ugers løn til far eller medmor) og 32 ugers dagpenge i løbet af forældreorloven.
I kan dog ikke få løn og dagpenge samtidig, så hver gang I har en uges orlov med løn, mister I retten til en uges orlov med dagpenge. Når I i alt har 19 ugers orlov med løn, har I altså derudover i alt 13 ugers orlov med dagpenge.

Det er op til jer at beslutte, hvordan løn og dagpenge skal fordeles mellem jer, og i hvilke uger en af jer vil have udbetalt løn.

Hvis begge forældre ikke er ansat på samme overenskomst, kan forholdene være anderledes.

Kontakt kredsen, for at få hjælp til at planlægge din orlov, få gode råd eller hjælp til kontigentnedsættelse. 

 

Hvornår skal jeg give min leder besked?

Som kommende mor skal du senest tre måneder før forventet fødsel give din leder besked om, at du er gravid, og hvornår din barselsorlov begynder.

Som kommende far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) skal du give din leder besked om, hvornår du holder orlov senest fire uger før forventet fødsel.

I skal give jeres leder(e) besked om, hvordan I holder forældreorloven senest 8 uger efter fødslen, og du skal som mor også give besked om, hvornår du kommer tilbage på arbejde.  

 

Ledig og på barsel

Hvis du er ledig, har du stadig ret til barselsorlov. Du får dagpenge under dele af din orlov. Du kan læse, hvor meget orlov I hver især har ret til på borger.dk.

 

Syg under barsel 

Bliver du syg, men kan stadig passe barnet, fortsætter du på barsel som normalt. Du modtager ikke andre ydelser end de dagpenge eller den løn, du allerede får, når du er på barsel.

Hvis du ifølge din læge er for syg til at passe barnet, skal du kontakte din lokale kreds for rådgivning.  

 

Kontingent under barsel

Vær opmærksom på, at du har ret til kontingentnedsættelse i den del af orlovsperioden, hvor du ikke får din sædvanlige løn, men er på dagpenge eller uden indtægt.

Hvis du er på barsel uden løn, men dagpenge, kan du søge om at få dit kontingent til Danmarks Lærerforening nedsat. Skriv til os på 035@dlf.org og angiv start- og slutdato for din dagpengeperiode, så reducerer vi kontingentet med 50 %.

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive helt fritaget for at betale kontingent. Skriv til os på 035@dlf.org og lad os det vide i så fald.