Principprogram

Tidsel
I principprogrammet lægges der vægt på at beskrive Danmarks Lærerforenings holdninger og politik. Der kan således ikke findes oplysninger om al gældende praksis eller regler i overenskomster og lovgivning i principprogrammet.

Principprogrammet danner sammen med foreningens vedtægter og professionsideal hjørnestenene for, hvordan vi som fagforening forholder os til os selv, vores opgaver og den fremtid, vi gerne vil præge for medlemmerne. Udover hjørnestenene arbejder Danmarks Lærerforening dynamisk med strategiudvikling herunder formulering af visioner og målsætninger.

 

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforening er medlemmernes fagforening, der udvikles i en levende dialog om, hvordan foreningens mål og værdier skal forstås og realiseres. Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, som har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske og tjenstlige interesser, styrke sammenholdet og virke for folkeskolens udvikling og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges med.

 

Principper

  • Vi søger indflydelse og er aktivt til stede, hvor der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer.
  • Vi vil arbejde for vilkår og uddannelse, der gør, at alle organisationsvalgte og ansatte kan træffe beslutninger og handle i forhold til foreningens arbejds- og indsatsområder.
  • Vi udfører vores arbejde i loyalitet over for foreningspolitiske beslutninger.
  • Vi er en attraktiv fagforening for alle medlemmer og har en høj organisationsprocent.
  • Vi styrker rekruttering af både mænd og kvinder til organisationsarbejdet med det mål, at begge køn er ligeligt repræsenteret i foreningens besluttende organer.
  • Vi har en åben dialog og engagerer så mange medlemmer som muligt i udviklingen og udførelsen af foreningens politik. Vores besluttende organer er sammensat og arbejder på grundlag af repræsentativt demokrati, og vi tager hensyn til mindretal.
  • Vi tilbyder alle medlemmer lige muligheder for rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet.

 

LÆS HELE PRINCIPPROGRAMMET HER