Hovedstyrelsen

Rf 2015
Hovedstyrelsen i Danmark Lærerforenings udgør foreningens politiske ledelse.

Vores kandidat i Hovedstyrelsen

Vores kandidat i Hovedstyrelsen hedder Regitze Flannov. Regitze er kredsforkvinde i Frederikssund og har en lang fortid i fagbevægelsen, balndt andet som tillidsrepræsentant på sin skole, kredsstyrelsesmedlem i Fredrikssund og senest også valgt til hovedstyrelsen i perioden 1/1 2012 til 31/12 2019. Efter hvert hovedstyrelsesmøde udarbejder Regitze et personligt referat, som dels giver udtryk for hendes politisk holdninger, men også fremhæver netop de områder af mødet, som hun finder mest relevant for medlemmerne. Referaterne kan læses på kredsens kontor.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne. Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora. Hovedstyrelsen består af 18 medlemmer af DLF, der vælges for fire år.

Den siddende hovedstyrelse er valgt for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019 og er sammensat således:

Valggruppe 1

Lars Busk Hansen (Lærerkreds Nord)

33184

Morten Kvist Refskov (Ballerup Lærerkreds)

31088

Kenneth Nielsen (Esbjerg Lærerforening)

29049

Gordon Ørskov Madsen (Århus Lærerforening)

28514

Niels Lykke Lynnerup (Herningegnens Lærerforening)

26774

Tine Agenskov (Mariagerfjord Lærerkreds)

22958

Charlotte Catarina Holm (Odense Lærerforening)

20267

Bjørn Hansen (Odsherreds Lærerkreds)

20227

Thomas Andreasen (Næstved Lærerkreds)

19968

Regitze Flannov (Frederikssund Lærerforening)

18912

Rikke Gierahn Andersen (Århus Lærerforening)

18293

Charlotte Ipsen (Århus Lærerforening)

-

Ulla Koch Sørensen (Ålborg Lærerforening)

16083

Jeanette Sjøberg (Ballerup Lærerforening)

15426

Anders Liltorp (Rødovre Lærerforening)

15341

Lars Sten Sørensen (Københavns Lærerforening)

13435

Ulrik Nielsen (Tønder Lærerkreds)

12423

Kjell Nilsson (Københavns Lærerforening)

11704

Valggruppe 2 (pensionister m.fl.)

Birgit Bruun (Roskilde Lærerforening) - Valgt ved fredsvalg