Hovedstyrelsen

Rf 2015
Hovedstyrelsen i Danmark Lærerforenings udgør foreningens politiske ledelse.

Vores kandidat i Hovedstyrelsen

Vores kandidat i Hovedstyrelsen hedder Regitze Flannov. Siden 2019 har Regitze været forkvinde for Undervisningsudvalget og medlem af forretningsudvalget i DLF. Hun har tidligere været kredsforkvinde i Frederikssunds lærerkreds og har siden 1/1 2012 også været valgt til hovedstyrelsen i DLF. I HLF har vi ofte fornøjelsen af Regitzes skarpe fagpolitiske kompetencer, da hun gerne besøger os og giver sparring på fagpolitiske spørgsmål eller oplæg for vores tillidsvalgte.

Hovedstyrelsen

Hovedstyrelsen leder det daglige arbejde efter de rammer, kongressen har besluttet. Inden for disse rammer har hovedstyrelsen den fulde bemyndigelse til at handle på foreningens vegne. Til dagligt er hovedstyrelsens arbejde organiseret i en række udvalg og fora. Hovedstyrelsen består af 18 medlemmer af DLF, der vælges for fire år.

Resten af kandidaterne præsenteres på DLFs hjemmeside.