Meld dig ind

Kaffe Kop Og Juice
Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk forening i ryggen. Vi øver indflydelse for dig og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du kommer i knibe på arbejdspladsen. Danmarks Lærerforening er også en fagforening med en høj organisationsgrad. Op mod 90 % af alle medlemsberettigede i Danmark er allerede medlemmer. Men vi vil gerne være endnu flere.

Hvis du inden indmeldelse er medlem af en anden organisation, skal du selv sørge for at udmelde dig, da der ikke sker automatisk overførsel af dit medlemskab fra den ene organisation til den anden.

Seks gode grunde til at melde sig ind i Danmarks Lærerforening:

  • Danmarks Lærerforening arbejder for, at eleverne har en god skole og medlemmerne en god arbejdsplads
  • Vi arbejder for, at du har gode løn- og ansættelsesvilkår
  • Vi hjælper dig, hvis du får problemer i forbindelse med dit arbejde
  • Du får indflydelse på den politik, som din lokale kreds og foreningen fører, og er på den måde med til at påvirke vilkårene for dit arbejde
  • Du har adgang til foreningens mange medlemsfordele
  • Du bliver en del af et stærkt lokalforankret fagpolitisk fællesskab sammen med Helsingør kommune knap 500 andre lærere,  børnehaveklasseledere og de øvrige medlemsgrupper.

DU KAN INDMELDE DIG HER - BLIV MEDLEM AF DLF

Dimittender er kontingentfri 3 måneder efter dimmission.

 

Kontingentbetaling – tilmelding til Betalingsservice

Du kan du betale dit kontingent via Betalingsservice:

BemærkNår du tilmelder dig, bliver du bedt om at udfylde en debitorgruppe. Her skal du angive: 03000.

 

Sikkerhed og fortrolige oplysninger

Det er firmaet Nets, der står bag Betalingsservice. Når du tilmelder dig, vil du - i bunden af tilmeldingsvinduet - se et lille hængelåsikon. Det betyder, at du er på en sikker server. Din tilmelding foregår via en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice. Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt.

 

Kontingent

Pr. 1.januar 2022 er kontingentet pr.måned opbygget således:  

Fraktion Lokalt Centralt Samlet
1 - lærere

 275

223 498
2 - bøh.ledere  275 223 498
4 - pensionister  29 75 104

Kontingentet opkræves kvartalsvis for fraktion 1 og fraktion 2, mens det opkræves helårligt for fraktion 4.

Kontingentet udgør årligt dkk.5.976 og er dermed fuldt skattemæssigt fradragsberettiget. Du kan læse mere om skattefradrag på SKAT's hjemmeside

Pr. 1.august 2024 har HLF's generalforsamlingen besluttet at sætte det lokale kontingent op. For frktion 1+2 vil kontingentet fremover udgøre 0,984 % af grundløntrin 31, svarende til ca. 1kr. om dagen.  Kontingentet vil fremover udvikle sig med lønudviklingen, for at for at imødekomme fremskrivning af pris- og lønudvikling.