DLF's professionsideal

Hvorfor blev du lærer?

Professionsidealet  - derfor blev vi lærere

Med professionsidealet vil vi sætte fokus på, at vi har forpligtet os til efter bedste evne at opfylde folkeskolens målsætninger. Det stiller store krav til lærerens faglighed, fordi de udstukne forskrifter ikke blot kan følges slavisk, hvis man skal præstere forsvarlig undervisning.

Vi har endvidere forpligtet os til at indøve eleverne i dansk demokrati og bidrage til udviklingen af elevernes menneskelige, sociale og politiske dannelse, så de får forudsætninger for at præge deres eget liv og fremtid.

Og endelig vil vi lærere tage ansvar for at virkeliggøre folkeskolens værdier, også hvis det kræver, at vi må kritisere de misforhold, der eventuelt måtte findes i skolens virke.

 

Professionsidealet - fordi 

Med Professionsidealet har vi lovet hinanden, at uanset hvad, så vil vi tage ansvar for, at de elever, vi har ansvar for, får den bedst mulige undervisning, fordi vi ønsker, at den danske folkeskole er fundamentet for fremtidige generationer. Det gælder fagligt, menneskeligt og socialt. Vi har forpligtet hinanden på, at idealet er bærende for vores arbejde – og vi har givet hinanden hånden på, at det er det, vi stræber efter hver dag som lærere. Også selv om det kan være svært lige nu, hvor rammerne for arbejdet er meget usikre.

Derfor opfordrer Danmarks Lærerforening alle medlemmer til at minde hinanden om, at lærergerningen er unik. Vi har et fagligt ansvar, som er stort, men glæden ved at se eleverne vokse, blive dygtigere og til sidst være flyveklar, er lige så stor. Vores saglige og kollegiale sammenhold og det fælles ideal er det, der kan bære os igennem som et stærkt professionelt fællesskab.

Læs DLF's Professionsideal her