LØN & VILKÅR Pension

Efterløn

Her kan du blandt finde seneste nyt fra vores a-kasse, dlf/a, vedrørende efterløn.

Særligt for medlemmer der anvender muligheden i § 6a - ret til deltid fra det 60.år - og har ret til efterløn

Med lov 409 blev der som led i udfasningen af ”60-årsreglen”/aldersreduktion indført en ny regel om ret til nedsat tid for lærere, der er født fra og med 1. august 1956 og til og med 31. juli 1963. Denne nye gruppe har ret til nedsat arbejdstid mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsret. 

For de medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordningen, vil den nedsatte arbejdstid få betydning for deres mulighed for at optjene den fulde skattefrie præmie. Det er derfor vigtigt, at medlemmer, der ønsker at gøre brug af denne ret, kontakter a-kassen, således at de kan træffe deres valg på oplyst grundlag. Rådgivning om efterløn gives af a-kassen.

Hvis du, efter modtagelsen af efterlønsbeviset, udskyder din efterløn i en given periode og arbejder et bestemt antal timer i samme periode, vil du opfylde udskydelsesfristen. Det betyder, at du kan få den høje efterlønssats. Hvor længe efterlønnen skal udskydes, og hvor mange arbejdstimer der skal være i udskydelsesperioden, er afhængig af dit fødselstidspunkt.

Retten til nedsat arbejdstid, ifølge arbejdstidsreglernes § 6a, får ikke konsekvens for udskydelsesfristen og den høje efterlønssats. Uanset fødselstidspunkt kan medlemmer i denne gruppe, på trods af 175 timer nedsat arbejdstid årligt, optjene løntimer nok til at modtage den høje efterlønssats og opfylde udskydelsesfristen.

Hvis du har opfyldt udskydelsesfristen, vil vedkommende også få mulighed for at optjene en skattefri præmie. Her vil den nedsatte arbejdstid, jf.§ 6a, dog få en konsekvens for præmiens endelige størrelse. Ved beregningen af den skattefrie præmie tages der udgangspunkt i, at det maksimalt er muligt at optjene 12 præmieportioner over en 3-årig periode. Til hver præmieportion skal der bruges 481 løntimer, hvilket svarer til fuld beskæftigelsesgrad i alle 3 år frem til folkepensionsalderen.

Nedsættelsen af arbejdstiden sker ved ændring af beskæftigelsesgraden. For fuldtidsansatte kan beskæftigelsesgraden, efter denne ordning, nedsættes til 33,63/37 svarende til en nedsættelse på 175 timer årligt. Det betyder, at der kun optjenes løntimer nok til 10 portioner af den skattefrie præmie.

Eksempel: Du går fra fuld beskæftigelse svarende til 5772 timer til en beskæftigelse på 33,63/37 svarende til 5246 timer over de tre år. Antallet af præmieportioner beregnes som 5246 timer / 481 timer = 10,9 portioner, der bliver nedrundet til 10 præmieportioner. En præmieportion udgør 13.244 kr. for fuldtidsforsikrede (2017). Du afskriver dig derfor muligheden for optjening af 2 præmieportioner og dermed en udbetaling på 26.488 kr. for fuldtidsforsikrede. Ifølge arbejdstidsreglernes § 6a oppebærer du på denne ordning din pension svarende til fuld tid på trods af den ændrede beskæftigelsesgrad. Du kan optjene en fuld ekstra portion ved at nedsætte din beskæftigelsesgraden til 33,92/37. Derved vil man arbejde 5.291 timer i den 3-årige periode. 5.291 timer divideret med 481 timer giver præcis 11 fulde præmieportioner. Udbetalte efterlønstimer vil også nedsætte antallet af timer og på samme måde få betydning for, hvor mange præmieportioner vedkommende kan få. Udbetaling af den fulde skattefrie præmie forudsætter derfor, at du arbejder fuld tid i efterlønsperioden. Nedsat beskæftigelse kan være aftalt tidsbegrænset eller varigt. Er den nedsatte beskæftigelse aftalt tidsbegrænset, giver det mulighed for at vende tilbage til fuld beskæftigelse igen.

Rådgivning om efterløn

Rådgivning om efterløn og den skattefrie præmie iøvrigt gives af a-kassen. Helsingær Lærerforening har ikke rådgivningsret i disse spørgsmål. Vi henviser derfor dlf/a - www.dlfa.dk - hvor du blandet andet kan logge ind på selvbetjeningen og finde svar om dine forhold, samt booke tid til en samtale med en konsulent, der kan rådgive dig i dine spørgsmål. Du kan også ringe på tlf. 70100018 for telefonisk kontakt indenfor almindelig åbningstid.