Medlemsundersøgelse

Medlemsfordele
Fra den 11. december 2023 til den 15. januar 2024 gennemfører Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer på arbejdsmarkedet.

Danmarks Lærerforening inviterer til medlemsundersøgelse

Medlemsundersøgelsen afdækker medlemmernes arbejdsforhold samt medlemmernes kontakt og tilfredshed med foreningen.  Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt til at styrke og udvikle foreningens indsats for at varetage medlemmernes interesser og til at påvirke beslutningstagere.

Jo flere svar – des bedre vidensgrundlag

Danmarks Lærerforening vil gerne inddrage så mange medlemmer som muligt i foreningens udvikling. Derfor gennemføres undersøgelsen blandt alle medlemmer på arbejdsmarkedet. Et højt antal svar giver samtidig en mulighed for at få valide data også på kommuneniveau, sådan at kredsene kan bruge relevante lokale data i deres arbejde.

Foreningen ønsker en høj svarprocent og opfordrer alle medlemmer i målgruppen til at deltage i undersøgelsen. Svarprocenten kan følges her: Se svarprocent for kredse og kommuner her.

Hvem modtager spørgeskemaet?

Spørgeskemaet udsendes både til samtlige medlemmer i fraktion 1 og 2, som er ansat i folkeskolen eller på kommunal/regional specialskole og til samtlige medlemmer blandt de øvrige medlemsgrupper. Pensionister og studerende inviteres ikke til undersøgelsen, da undersøgelsen har et stort fokus på arbejdsforhold.

Spørgeskemaet udsendes i to versioner. Én til medlemmer i fraktion 1 og 2, som er ansat på en kommunal folkeskole eller en kommunal/regional specialskole for børn. Og en version til medlemmer blandt de øvrige medlemsgrupper på arbejdsmarkedet.

Medlemmerne inviteres til undersøgelsen via e-mail. Er du medlem og har ikke modtaget en invitation til spørgeskemaet kan du skrive til dlf-survey@dlf.org

Emner

Målgruppe