Regeringens lovudspil om Folkeskolen

undervisning1
I seneste nummer af HLFnyt (oktober 2024) skriver vi om lovudspillet om Folkeskolen. Vi skriver, at skoledagen forkortes med ca. 1 time om dagen. Det kræver dog en nærmere præcisering - den får du her.

På uvm.dk skriver de

'Regeringen vil blandt andet afkorte den understøttende undervisning med i alt cirka 190 timer fra børnehaveklasse til 9. klasse. Det svarer til cirka 0,5 timer i gennemsnit pr. uge pr. klassetrin. Samtidig vil regeringen gøre det muligt lokalt at afkorte skoleugen ved at konvertere den resterende tid til understøttende undervisning til andre indsatser. Det svarer til cirka 4 timers understøttende undervisning i gennemsnit pr. uge pr. klassetrin.' 

Så det kan betyde en total afkortning på 4,5 time om ugen.

Læs også DLF's kommentarer til lovudspillet her.

 

 

Emner

Målgruppe