Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris 2023

Hlf Og Klimateam
Tre lærere fra Hellebækskolen har modtaget Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris 2023 for deres arbejde med grøn omstilling i deres undervisning, samt være med til at udbrede deres arbejde fx på Big Bang, Folkemødet og DLF´s konference om grøn omstilling.

Prismodtagerne

Anne Mette, Anja og Kasper er lærere ved Hellebækskolen. De underviser i en bred række af folkeskolens fag og er en del af skolens KlimaTeam.

Skoleleder Thomas Horn har investeret i en plaststøbemaskine, som kan anvendes til at smelte og støbe plastik om til noget nyt og brugbart. De tre lærere har brugt deres fag, naturfagene og HDS, til at udvikle undervisningsforløb, som skal gøre eleverne mere bevidst om, hvordan vi kan genanvende plastikaffald, og hvad plastik består af og hvilken effekt det har på naturen, når vi smider plastikaffald.

Helsingør Lærerforening har indstillet lærerne til prisen

HLF har indstillet lærerne med følgende ord:

Siden 2020 har Hellebækskolen været Klimaskole. Et KlimaTeam, som består af flere lærere fra skolen, har siden sat retning for fælles praksis, der inddrager hele skolen.

Selv skriver skolen på deres hjemmeside:

At tænke grønt er ikke et fag eller en temauge på Hellebækskolen, men en naturlig og integreret del af hverdagen for os alle på skolen. Gennem fælles oplevelser i naturen styrker vi eleverne i at blive gode medborgere, som viser ansvarlighed i forhold til bæredygtighed og miljø. Vi opfordrer til og fremelsker entreprenørskab ved at træne eleverne i at være kreative og se innovative muligheder i forhold til miljømæssige udfordringer – lokalt og globalt. At tænke bæredygtigt og passe på naturen må ikke handle om en frygt for fremtiden, og derfor tager vi fat på fremtidens klimaproblemer og møder dem på en løsningsorienteret måde. Det handler om at blive klogere og grønnere sammen. Altid med eleverne i hjertet og klare ambitioner, mål og rammer for undervisningen fra første skoledag til sidste karamel.

Eksempel på et undervisningsforløb

De 3 lærere planlægger tværgående undervisningsforløb – både vandret og lodret. Et af dem omhandler upcycling af plast: Fra skrald til lineal – et cirkulært undervisningsforløb

I indskolingen indsamler eleverne samler affald i naturen eller på stranden. Retur vejes affaldet, der tales om forskellige typer, om hvor det kommer fra, hvem der har smidt det, osv. I sidste ende sorteres affaldet som vi kender det fra husholdning. Plastik sorteres for sig og gives videre til udskolingen.

Her lærer de om de 7 plasttyper, om kemiske egenskaber, oprindelse og anvendelse. Men også om konsekvenser af plastik, udfordringer ved brug af plastik, dilemmaer forbundet hermed. Plasten opdeles i de forskellige typer, type 5 sorteres fra og rengøres. Det rengjorte plastmateriale overdrages herefter til mellemtrinnet.

Her sorteres plasten efter farver, hvorefter det granuleres. Plasten er nu ressource i en hånddrevet støbemaskine, og eleverne upcycler til nye linealer til elever i 1.klasse eller knapper til håndværk og design.

Stort tillykke fra HLF Billede8

Målgruppe