Klimarapport 2022

Solsikke
DLF besluttede på Kongres 2020, at arbejde med bæredygtighed både ind i foreningen og ud mod omverden. På den baggrund har vi nu fået mulighed for at opgøre et klimaregnskab for vores aktiviteter. Og det er gode nyheder, synes vi i HLF.

Siden da har vi i HLF arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling, både udadtil med vores medlemmer og indadtil i kredsens drift og kredsstyrelsens egen adfærd. Så da DLF i efteråret 2023 sammen med virksomheden ’Better Green’ præsenterede et Klimaværktøj, som kan opgøre den enkelte kreds klimaaftryk, besluttede kredsstyrelsen sig for at påtage sig opgaven med at beregne CO2e pr. medlem pr. år. Det er der kommet denne rapport ud af.

At være medlem af Helsingør Lærerforening skal være attraktivt på alle parametre. Derfor er vi tilfredse med at vi med denne rapport kan konkludere et beskeden aftryk på bare 35 kg. CO2e om året pr. medlem. Sat i perspektiv svarer det til 3 ‰ af en gennemsnitsdanskers samlede CO2 udslip, hvilket må anses for at være en beskeden andel i medlemmernes egne klimaregnskaber.

Du kan læse rapporten her

Emner

Målgruppe