Færre kommunale penge til folkeskolen skaber større skel i samfundet

Penge Dkk 414X280
Kære politikere der forhandler budgetloven

Ingen er uenige i, at vores samfund konstant bliver mere krævende og mere kompliceret i sin opbygning. Og at det også fremover stiller endnu større krav til dem, der i de kommende årtier skal udvikle og drive samfundet på alle niveauer. Kort sagt: Dagens elever i folkeskolen er stillet over for større fremtidige krav end nogensinde. Borgere over en bred kam bliver stillet overfor større og større udfordringer for at kunne drive og udvikle et samfund, som vi alle er trygge ved.

Det faktum står i skærende kontrast til, at flere nordsjællandske kommuner i budgetdrøftelserne for de næste år åbent drøfter, at skære ned på ressourcerne til folkeskolen. Det er i en situation, hvor dels andelen af børn med massivt skolefravær på grund af diagnoser, og dels andelen af forældre, der har råd, vælger privatskoler til deres børn, aldrig har været større. Cirka 20% af landets elever går på privatskole, og dette tal er højere i Nordsjælland. Besparelser skal undgås, og der skal investeres i folkeskolen, så vi sammen kan skabe den rummelige folkeskole, som er nødvendig for at løfte skolen ud af trivselskrisen. Det er kun noget vi kan lykkes med i det fællesskab som folkeskolen er.

Vi oplever i de fleste kommuner en udvikling, hvor en gruppe unge får sværere og sværere ved at klare sig i dagligdagen og deltage i undervisningen. Sidste år var det flere end nogensinde, 11,5 procent, der ikke bestod folkeskolens eksamen i dansk og matematik. Mens en anden gruppe elever har forældre, der betaler ekstra for skoleundervisning på privatskole, hvor de for eksempel ikke bliver forstyrret af skolekammerater i mistrivsel eller med andre diagnoser. Uundværligt fundament for velfærdssamfundet.

Den udvikling står i skærende kontrast til, at der de kommende år og årtier bliver brug for alle til at drive og udvikle samfundet. Folkeskolen udgør et helt uundværligt fundament for at holde fast i Danmark som et højt udviklet velfærdssamfund præget af velstand og demokrati. Forudsætningen for en folkeskole, der er forældrenes førstevalg, kræver både samarbejde, tillid, frihed – og ikke mindst et sikkert økonomisk grundlag. Kære politikere på Christiansborg, vi må se hinanden i øjnene og sammen erkende, at man ikke kan skabe en stadig bedre skole for færre og færre midler.

Underskrevet af:

Merete Svalgaard Knuhtsen – forkvinde for Helsingør Lærerforening

Claus Birkelyng (C) -B&U udvalgsformand Helsingør kommune

Karina Hentzen – formand for Egedal Lærerkreds

Jens Skov (F) - Formand for Skole- og Uddannelsesudvalget Egedal kommune

Louise Brandt – formand for Furesø Lærerkreds

Muhammed Bektas (A) - Formand Børn og Skole, Furesø kommune

Sussy Sara Hasle Hansen (A) - medlem af Børn og Skole, Furesø kommune

Anders Medum Groth (B) - Næstformand Børn og Skole, Furesø kommune

Jesper van Vliet Tews– formand for Frederikssund Lærerkreds

Anna Poulsen (F), udvalgsformand for Skole, klub og SFO

Maibritt Deichmann – formand for Allerød – Hørsholm Lærerforening

Anders Damm-Frydenberg (F) – formand børne- skoleudvalget Allerød kommune

Zacharias Jensen – formand for Hillerød Lærerkreds

Lars Elbrandt (F) – formand for børne-, Familie og ungeudvalget

Emner

Målgruppe