HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 5. marts 2024 kl.17-21 på Kadetten, Kronborg 10a, 3000 Helsingør. Tilmelding til spisning på 035@dlf.org senest 27. februar.

Helsingør Lærerforening inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling. Se invitation her.

Foreløbig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

    • Budget 2024 - tal

7. Valg, jf.§9 

8. Evt.

VALGET (pkt.7) OMFATTER 

  • Formand (tillige valgt som kongresdelegeret) (Merete Svalgaard Knuhtsen genopstiller)
  • 4 medlemmer til kredsstyrelsen (Jepser Petersen, Christina Gjerding, Mette Bayer og Charlotte Munk genopstiller)
  • 1 kongresdelegeret (vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer) 
  • 2 suppleanter for de kongresdelegerede (vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer)
  • 3 suppleanter til kredsstyrelsen  (Jesper Fischer-Møller og Birgitte Reindel genopstiller)
  • 2 kritiske revisorer (Helle Schackinger genopstiller)
  • 1 revisorsuppleant