HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes tirsdag 5. marts 2024 kl.17-21 på Kadetten, Kronborg 10a, 3000 Helsingør. Tilmelding til spisning på 035@dlf.org senest 27. februar.

Helsingør Lærerforening inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling. Se invitation her.

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag 

6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår 

7. Valg, jf.§9 

8. Evt.

VALGET (pkt.7) OMFATTER 

  • Formand, som tillige er valgt som kongresdelegeret. Merete Svalgaard Knuhtsen genopstiller
  • 4 medlemmer til kredsstyrelsen - Jesper Petersen, Christina Gjerding, Mette Bayer og Charlotte Munk genopstiller.
  • 1 kongresdelegeret, der vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter for de kongresdelegerede, der vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer
  • 3 suppleanter til kredsstyrelsen  (Anja Omgaard Rasmussen, Jesper Fischer-Møller, Birgitte Reindel opstiller)
  • 2 kritiske revisorer (Helle Schackinger og Micael Witt opstiller)
  • 1 revisorsuppleant (Morten Bruun opstiller)