LØN & VILKÅR Arbejdstid

Lokalaftale A20

Aftale 2
Aftalen er et supplement til den centrale aftale, som er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation, og den bygger oven på den lokalaftale, parterne indgik i 2019

Lokalaftalen fastholder et årligt maksimalt undervisningstimetal for lærere og børnehaveklasseledere, sikrer forberedelsestiden og tid til klasselæreropgaven generelt. Parterne er enige om, at det er væsentlige elementer for at skabe en god skole og en god arbejdsplads. Samtidig giver aftalen plads til, at der kan bygges videre på det lokale samarbejde og den opbyggede skolekultur.

Aftalen rummer også en ordning, så nyuddannede lærere får færre timer i de to første år. Samlet set forventer parterne, at lokalaftalen kan bidrage til, at flere har lyst til at være lærere i Helsingør Kommune.

Læs Lokalaftale A20 her.