LØN & VILKÅR Overenskomst

OK 24

Ok
Der er indgået generelle forlig på det statslige, det regionale og det kommunale område. Endvidere er organisationsforhandlingerne på det kommunaleområde også afsluttet med en aftale. Danmarks lærerforening afholder møder for tillidsrepræsentanterne i denne og næste uge, så hold øje med indkaldelse til faglig klub på din skole. Afstemningsperiode er ikke officielt endnu.

Generelle forlig

Der er tale om toårige forlig med en samlet lønramme på 8,8 procent plus en ekstraordinær udmøntning sidst i perioden, der skal sikre, at de offentlige lønninger følger med lønudviklingen på det private område. På det statslige område er der generelle lønstigninger på 7,4 procent over to år, hvoraf 5,7 procent udmøntes 1. april. På det kommunale område er der generelle lønstigninger på 6,5 procent, hvor de 4 procent udmøntes 1. april i år og de 1,7 procent udmøntes 1. oktober. Det betyder, at den gennemsnitlige lærer vil få 2.300 kroner mere på lønsedlen i 2024.

 

Organisationsforhandlinger på det kommunale område

Organisationsforhandlingerne på det kommunale område er afsluttet med en aftale, der blandt andet sikrer et almentillæg til lærere, børnehaveklasseledere og UU-vejledere på almenområdet, en ny og tydelig praktikaftale samt bedre muligheder for fagfaglig kompetenceudvikling for medlemmerne.

Læs mere her 

Du kan afgive din stemme om OK-resultatet her