Udvalg

Administrationsudvalg

Administrationsudvalget beskæftiger sig med Kredsens daglige drift. Og særligt vil medlemmerne have brug for udvalget vedr. henvendelser, der omhandler deres medlemskab. Men udvalget arbejde også med selv foreningens drift, investeringer, økonomi, ejendomsvedligehold og meget andet.

UDVALGETS MEDLEMMER ER

Merete Svalgaard Knuhtsen - Politisk leder/kredsformand

Christina Gjerding - Kasserer

Jesper Petersen - Næstformand