Udvalg - generelt

Den til enhver tid siddende Kredsstyrelse, konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Et helt centralt punkt på dagsordenen er, at oprette og besætte de udvalg, der er grundstammen i HLF's arbejde.

Formanden er født medlem af alle udvalg og vores primære forhandler i sager med kommunen.   Vi har ved konstituering i 2020 aftalt følgende udvalg:

 • Administrationsudvalg, herunder
  • Medlemsadministration
  • Bogføring og Regnskab
  • Indkøb
  • Kontorvagter (alle)
  • Kontakt med bank, SKAT, teleudbyder, IT, kopimaskine, mv.

 

 • Arbejdsmiljøudvalg, som blandt andet varetager sager angående
  • Arbejdsskadesanmeldelse
  • Rådgivning af medlemmer ramt af stress eller arbejdsskader
  • Sager vedr. det fysiske arbejdsmiljø
  • Sager hvor arbejdstilsynet er indblandet

 

 • Forhandlingsudvalg, som blandt andet varetager opgaver angående
  • Forhandling af Lokalarbejdstidsaftale
  • Forhandling af NyLøn på skoler
  • Lokale forhåndsaftaler
  • Lokale lønaftaler

 

 • Fraktion 4 - pensionister
  • Planlægning af og deltagelse i den årlige sommerudflugt
  • Kontakt med Kreds036 Frak.4 repræsentant
  • Kontakt til egen Frak.4 repræsentant
  • Øvrige arrangementer

 

 • Kommunikationsudvalg, der primært arbejder med
  • Nyt fra HLF
  • Vores hjemmeside www.035.dk
  • Facebook
  • Pressemeddelelser
  • Kontakt til medier og presse
  • Medlemspanel

 

 • Pædagogisk udvalg, som har fokus på udvikling og forskning vedrørende
  • Generel pædagogisk praksis
  • Specialundervisning & Inklusion
  • Samarbejde med de øvrige lokal kredse i Nordsjælland (FAK)
  • National skoleudvikling
  • Forskning vedr. undervisning og pædagogisk praksis
  • PISA & Nationale Test

 

 • Tjenstligt udvalg, som blandt andet varetager sager angående
  • Ansættelser
  • Barsel
  • Pension
  • Afsked
  • Fleksjob
  • Længerevarende sygdom
  • Lønbehandling
  • Generel rådgivning