Forhandlingsudvalg

For at søge at sikre mest mulig indflydelse på lokale løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår optager HLF ofte lokale forhandlinger med Helsingør kommune og dennes repræsentanter.

Udvalget søger at opnå indflydelse og sikre:

  • at eleverne har en god skole og medlemmerne en god arbejdsplads
  • at du har gode løn- og ansættelsesvilkår
  • at du får hjælp, hvis du får problemer i forbindelse med dit arbejde
  • at du får indflydelse på den politik, som din lokale kreds og foreningen fører, og er på den måde med til at påvirke vilkårene for dit arbejde

Helt konkret betyder det, at vi årligt optager forhandling af arbejdstid, lokale TR-vilkår, lokale forhåndsaftaler om procedurer vedr. løn, forhandling af NyLøn på de enkelte skoler.

Desuden deltager vi i den lange række af initiativer vores hovedforeningen iværksætter for bedre at kunne forhandle til vores medlemmers fordel.

UDVALGETS MEDLEMMER ER

Merete Svalgaard Knuhtsen - Politisk leder/kredsformand

Jesper Petersen - Næstformand

Har du spørgsmål til udvalgets arbejde eller spørgsmål til den politik vi fører er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 49 20 29 77 eller mail 035@dlf.org