Skolestrukturproces 2022

Kronborg I Lys2
Et af borgmesterens valgpunkter var en ny skolestruktur i Helsingør Kommune. Nu har vi haft et kommissorie om processen i høring i MED-systemet.

Af kommissoriet fremgår organiseringen og procesplan med involvering af interessenter. Af procesplanen fremgår det, at kommunen tidligst er klar med en ny skolestruktur til skole 2024/2025. 

Styregruppen består af Formand, Benedikte Kiær, Projektejer: Direktør Lars Rich. Øvrige deltagere: Kommunaldirektør Stine Johansen, Udvalgsformand Claus Birkelyng, Centerchef Rikke Reiter (DSFI), Centerchef Peter Arhnung, Skolechef Lene Tetzlaff Petersen

De faglige organisationer er samlet i en følgegruppe, hvor styregruppen er forpligtet til holde dem orienteret om processen og de beslutninger, der tages undervejs.

Den 4. maj mødtes HLF med Børne- og UngeUdvalget (BUU) for at høre mere om deres  tanker i forbindelse med ændring i skolestrukturen, og ikke mindst sikre at nedestående politik medtænkes i udarbejdelsen af selve kommissoriet.

 

Lærerforeningens politik:

 

§ Lovgivningen:

  • A20
  • Forvaltningslov
  • Arbejdsmiljø – psykisk og fysisk
  • Uddannede lærere
  • Elevrettigheder
  • 10.årig grundskole
  • Folkeskolens formål
  • Folkeskoleloven
  • Økonomiaftaler mellem KL og Regering