SKOLETAL.dk

Sekretariatet har udviklet den lukkede databank skoletal.dk, hvor kredsene via et log-in nemt og hurtigt kan få adgang til relevante kommunale nøgletal, resultater af foreningens undersøgelser mv.

Hvorfor skoletal.dk?

Solid og velfunderet viden om den lokale folkeskole og om den enkelte kommunes placering i forhold til andre kommuner er nødvendig for at sætte fokus på de lokale rammebetingelser over for vælgere/forældre og ikke mindst lokalpolitikere i kommunen.

Hvem har adgang til skoletal.dk?

Skoletal.dk er en lukket databank. Der er dermed kun adgang for Kredsen, samt for medlemmerne af hovedstyrelsen.

Indhold på skoletal.dk?

Indholdet på skoletal.dk bygger fortrinsvis på åbne kilder, som f.eks. Indenrigsministeriets nøgletal, Danmarks Statistik, KRL og Undervisningsministeriets databank. Derudover rummer databanken oplysninger fra foreningens medlemsundersøgelser. Data er udvalgt, så de bedst muligt understøtter kredsenes viden om deres egne og andre kommuner, og efter hvad der kan understøtte budgetarbejdet og anden lokal politisk interessevaretagelse.

Som med alle andre af den slags informationer, skal det bemærkes, at de kan være forbundet med fejl.

Alle data er forsynet med de nødvendige forklaringer, kildeangivelser og
forbehold. Når kredsen anvender data, bør der henvises til den originale kilde (f.eks. Danmarks Statistik). 

LOG IN PÅ SKOLETAL.DK HER