Sammen om skolen

Kronik Sammen om skolen
Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen. Bag Sammen om skolen står de største aktører på folkeskoleområdet: Lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere. Vi har sat os for i fællesskab at drøfte udfordringsbilledet i folkeskolen og mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel ude på skolerne.

Ambitiøst og nødvendigt

I dag præsenterede Regeringen langt om længe den endelige redegørelse for skolereformen. Og konklusionen er entydig og klar:

Ingen af reformens resultatmål er indfriet ved afslutningen af det program, der har fulgt reformen. 

Desværre. De seneste års rapport har peget i den retning, men nu ligger det endegyldigt fast. Og derfor er det glædeligt at de centrale interessenter omkring folkeskolen i dag er gået sammen, og har præsenteret et nyt fælles samarbejde, Sammen om skolen. For folkeskolen har hverken brug for gennemgribende reformer eller flere uambitiøse, kvantitative mål. Den har brug for ro, og for at de centrale parter går sammen om at opnår konkrete positive forandringer i rammerne om skolernes praksis.

Med A20 er retningen for skoleudvikling udstukket for at lærerne igen kan anvende deresprofessionel dømmekraft. Lærerne og skolerne får øget frihed og ansvar til at prioritere resurserne, så de bliver brugt bedst muligt i forhold til at styrke elevernes undervisning. I den sammenhæng er det helt afgørende, at der er færre lovgivningsmæssige bindinger fra centralt hold, så prioriteringerne af resurserne kan foregå lokalt. Lærerne og lederne ude på skolerne skal forstå og indgå i et forpligtende lokalt samarbejde. 

Fra kronikken:

Vi, elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere, kommuner og politikere, vil sammen diskutere de udfordringer, folkeskolen står over for, og vi vil rådføre os med forskning og lære af internationale erfaringer. Vi skal bygge videre på og hente viden om gode tiltag og erfaringer fra praksis. Vi skal sammen drøfte mulige løsninger, da ingen enkelt aktør kan skabe den nødvendige udvikling i folkeskolen alene. Folkeskolen er et fælles ansvar. Folkeskolen er nemlig for alle i Danmark. Du og jeg. Hver og en af os.

Kronikken der skyder samarbejdet 'Sammen om skolen' er bragt i Berlingske 28.maj 2021 og bag den står:

  • børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
  • formand Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
  • formand Claus Hjortdal, Skolelederforeningen
  • formand Thomas Gyldal Petersen, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
  • formand Esther Vyff, Danske Skoleelever
  • formand Rasmus Edelberg, Skole og Forældre
  • formand Elisa Rimpler, BUPL
  • formand Henning Bach Christensen, Børne- og Kulturchefforeningen.

Læs den fulde kronik her.

Du kan også læse Statusredegørelse for Folkeskolens udvikling 19/20.

God læselyst.

Emner

Målgruppe