Inklusionsrapport 2022

Elever Udenfor 1 570251
En ny evaluering af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand viser, at mere end hver femte elev i udskolingen enten modtager støtte eller vurderes af lærerne til at have behov for støtte. Evalueringen viser også, at en række skoler og lærere oplever at være klædt bedre på i forhold til inklusionsopgaven end tidligere. Særligt i forhold til at støtte elever med ordblindhed angiver flere lærere, at de har kompetencerne.

Læs hovedkonklusionerne og delrapporterne her på siden.

Vive, Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har udarbejdet rapporten for Styrelsen for undervisning og kvalitet i marts 2022.

Du kan også læse om Vives konklusioner på de enkelte delområder på deres hjemmeside.