Samarbejde om inklusion

På kongressen 2021 blev det besluttet, at Danmarks lærerforening skulle udarbejde en inklusionstjekliste til brug for lærerkollegiets samarbejde med skoleledelsen og kredsens samarbejde med forvaltningen om prioritering af ressourcerne. På dette års kongres blev resultatet af årets arbejde præsenteret og vedtaget.

Det startede med at navnet blev ændret - fra Inklusionstjekliste til Samarbejde om inklusion.

Selve arbejdet er mundet ud i et inspirationshæfte. Hæftet skal understøtte samarbejdet om inklusion lokalt. Det skal være med til at sikre, at skolens parter får samarbejdet om de væsentlige faktorer, der skal til for at skabe en skole for alle elever. En skole der både sikrer elevernes ret til undervisning og tilgodeser lærernes mulighed for at lykkes med en undervisning, der når den enkelte og fællesskabet.

Materialet er formuleret som en række spørgsmål, der kan føre til handlinger og dermed sikre, at ansvaret placeres på rette niveau. Spørgsmålene har også til formål at understøtte, at man på alle niveauer oplever, at arbejder med inklusion er et fælles anliggende.

Spørgsmålenes fornemmeste opgave er, at de skal føre til mere holdbare forandringer. Beslutninger skal træffes tættest på eleven og derfor drøftes lokalt.

Hvis der ikke kan findes holdbare lokale løsninger, skal problemer kunne bringes videre til dem, der kan tage ansvar og har beslutningskompetencen, således at ingen står med en opgave, de ikke kan løse.

Vi arbejder på 3 niveauer. På hvert niveau findes der forskellige temaer, og til hvert tema er knyttet forskellige spørgsmål, jf tabellen.

Kollegialt niveau Skoleniveau Kommunalt niveau

Organisering

Didaktik oo pædagogik

Deltagelsesbetingelser

Klassefællesskabet

/forældresamarbejdet

Organisering

Didaktik og pædagogik

Sammenhænge i elevens hverdag

Forældresamarbejde

Arbejdsmiljø

Organisering

Sammenhæng mellem ambitioner og ressourcer

Lokalt tema

 

 

 

 

 

 

 

Bliv klogere her.