Inklusionstjekliste 2022

Drengkedafdet
På kongressen 2021 blev det besluttet at udarbejde en tjekliste på inklusionsområdet. Der indsamles erfaringer på skoleniveau.

Inklusiontjeklisten skal bruges til kredses og Tr's arbejde, herunder også for lærerkollegiet i samarbejde med skoleledelsen. Fx skal den være et brugbart redskab for kredsens samarbejde med forvaltningen om prioriteringen af ressourcer. DLF har forpligtet sig til at give medlemmer helt ude på skolen nulighed for at bidrage med deres viden og erfaringer om de væsentlige faktorer, der har indflydelse på, at alle elever får den rette undervisning, og at lærerne har et godt arbejdsmiljø.

Vi har indsamlet viden gennem møde med din TR.

Læs vores tilbagemelding her:

Hvilke faktorer skal der til for, at inklusionen kan lade sig gøre for eleverne – for at eleverne får den undervisning, de har krav på?

Ressourcer skal tildeles, så eleverne kan få den hjælp, som de har krav på. Det gælder også hjælpemidler og støtte. De rette kompetencer skal være til stede i klasselokalet. En lærer blandt 24 børn kan ikke løfte den inkluderende opgave.

Hvor mange forskellige diagnoser kan der rummes i en klasse?

Lang vej til hjælpen, der opstår uhensigtsmæssige flaskehalse, så det tager meget tid at få hjælp. Vi ønsker en kortere sagsbehandling og et tættere samarbejde mellem skole, forvaltning og PPR.

Der er sket en skævvridning i Helsingør kommune på inklusionsområdet. I vores iver på at inkludere børnene, får vi ekskluderet dem, fordi der ikke er tilstrækkelige ressourcer ude på skolerne.

Vi skal have styrket overgangen fra børnehave til skole. Partnerne skal samarbejde om overgangen. Sagsbehandler og støttepersoner skal følge eleven.

Det er de ressourcestærke forældre, som høster de bedste tilbud, derfor bør skolen og klassens lærere være med til at beslutte, hvem der modtager, hvilken hjælp. Klassens forældregruppe skal have forståelse for og leve op til forventningen om, at samarbejde om klassens inkluderende læringsrum.

Inkludere indtil det ikke længere er muligt, så må elevens behov tilgodeses, også selvom det betyder, at eleven skal tilbydes en anden ordning.

 

Hvilke faktorer skal der til for, at inklusionen kan lade sig gøre for lærerne – for at undervisningen lykkes?

Co-teaching er en metode, som kan anvendes, men den skal prioriteres. To ligeværdige, kvalificerede voksne, der indgår i samarbejdet. Planlægning og udførelse sker i fællesskab.

Efteruddannelse af personalet. Den relevante uddannelse skal gives til de berørte lærere. Konkrete kurser afhængig af behov i klassen.

Mellemformer er ikke altid en løsning, da det ikke passer ind i behovet. Når der oprettes en mellemform, skal der ansættes personale med de nødvendige og rette kompetencer. Andre mellemformer på kommuneplan, såsom IL (Inkluderende læringsteam) og familieklasse, nedlægges i næste skoleår.

Vi skal sørge for, at de strukturelle og fysiske rammer er tilpasset de nødvendige behov på området.

Skæv fordeling af ressourcer til skolens budget på tværs af landet. Fx København contra Helsingør