HLF Helsingør Lærerforening

Sagsbehandling i HLF

Hlf 3
I Helsingør Lærerforening bestræber vi os på at yde en ensartet og effektiv sagsbehandling af høj kvalitet for vore medlemmer.

Regler for sagsbehandling

Danmarks Lærerforenings sagsbehandling skal have en høj kvalitet, derfor er der udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal sikre dette og medlemmernes retssikkerhed. Disse retter Helsingør Lærerforening sig naturligvis også ind efter. Både centralt og lokalt skal foreningen være i stand til professionelt at værne om og sikre medlemmernes retssikkerhed.

Vi lægger meget vægt på at give servicere vore medlemmers hurtigt og effektivt, samt yde en sagsbehandling på et højt kvalitativt niveau.  Uanset det enkelte medlems kredstilknytning. Derfor har foreningen udarbejdet retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet og medlemmernes retssikkerhed.

Danmarks Lærerforening har også en opmandsinstans, der har den opgave at behandle medlemmernes klagesager. Det sker for at sikre, at medlemmerne får rigtige og ensartede afgørelser.