Barns 1. og 2.sygedag

Når du har hjemmeboende børn under 18 år, har du ret til at blive hjemme de 2 første dage, når de er syge. Det kaldes barns 1. og 2. sygedag.

Når du har hjemmeboende børn under 18 år, har du ret til at blive hjemme de 2 første dage, når de er syge. Det kaldes barns 1. og 2. sygedag. Retten til 2. sygedag blev en mulighed, med overenskomsten 2008. Det skal understreges at det er skolens ledelse, der endeligt tager stilling til om fraværet er foreneligt med skolens virke.

Hvis man som forældre bliver ringet hjem af barnets institution eller skole, tæller denne dag med i regnskabet og den efterfølgende dag er derfor barnets (og forældrens!) andens sygedag/fraværsdag.

Det er vigtig at huske på, at det reelt er de to første dage af sygdomsforløbet, der er tale om. Hvis både mor og far har ret til disse dage, kan de altså ikke tage to dage hver i forlængelse af hinanden, da der således ikke er tale om barnets første og anden sygedag.