Særlige omsorgsopgaver

"I din 4.klasse har en af eleverne fået konstateret diabetes. Han vil have brug for særlig opmærksomhed i den kommende tid. Hjælp til at måle sig, og måske også hjælp til at styre sin medicinering. Vi regner med at det er dig, som klasselærer, der skal på kursus på Hillerød og efterfølgende tager den opgave. Hvad siger du til det?". Historien er opfundet til netop denne side, men ligger ikke langt fra den virkelighed vores medlemmer står overfor ude på skolerne. Og hvad er så egentlig reglerne?

Efter Danmarks lærerforenings opfattelse kan det ikke pålægges lærere, at varetage medicinering eller andre omsorgsprægede opgaver. Vi henter vores hjemmel i overenskomstens § 1 stk 2, som beskriver hvilke arbejdsopgaver overenskomsten dækker. Og her står der ikke nævnt omsorgsopgaver, men udelukkende undervisningsopgaver eller opgaver, der bistår undervisningen.

Læs mere om DLFs holdning og argumentation her.