Ledighedsforsikring og lønsikring

Fultidsforsikring er altid en god idé, da det sikrer dig bedst muligt, hvis du bliver ledig. Ingen ved jo, hvad fremtiden bringer...

Fuldtidsforsikret i A-kassen

Hvis du har en gennemsnitlig arbejdstid på mere end 30 timer om ugen, har du pligt til at være fuldtidsforsikret. Er du en gang blevet fuldtidsforsikret, kan du fortsat være det, også selvom du senere arbejder på nedsat tid. Vi anbefaler altid en fuldtidsforsikring, medmindre du arbejder på nedsat tid og ikke forventer at kunne varetage et arbejde på mere end 30 timer om ugen.

 

Fordelene

Som fuldtidsforsikret kan du få udbetalt en højere dagpengesats, hvis du bliver ledig. Det betyder, at du skal stå til rådighed for og søge fuldtidsarbejde. Hvis du får arbejde på nedsat tid som ledig, er der mulighed for at få supplerende dagpenge for de resterende ledige timer op til de 37.

Er du tilmeldt efterlønsordningen, er hovedreglen, at du kan få efterløn svarende til dagpengesatsen for fuldtidsforsikrede, hvis du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt 10 år inden for de sidste 15 år. Heraf skal mindst 52 uger ligge umiddelbart før overgangen til efterløn.  

 

Deltidsforsikret

Deltidsforsikringen er til dig, der arbejder på nedsat tid og ikke kan varetage et arbejde på mere end 30 timer om ugen. Når du er deltidsforsikret, vil du ved ledighed kun få udbetalt dagpengesatsen for deltidsforsikrede, hvilket max kan udgøre 2/3 af højeste dagpengesats. Det betyder, at du skal stå til rådighed for og søge deltidsstillinger op til 30 timer om ugen, og at du ikke har pligt til at søge stillinger, der er over dette timeantal. Hvis du betaler til efterlønsordningen, skal du være opmærksom på, at du kun kan få efterløn svarende til dagpengesatsen for deltidsansatte.

Ekstra forsikring

Du kan som medlem af Lærernes a-kasse tegne en forsikring kaldet lønsikring ved Lærerstandens brandforsikring. Så kan du få suppleret dine dagpenge op til 80 procent af din tidligere indkomst. Og prisen på forsikringen er helt i bund sammenlignet med andre ledighedsforsikringer og er samtidig fradragsberettiget.

Lønsikring hos LB

 dlfa

LB logo

 

                                                                                                                             
Ovenstående er hentet på http://www.dlfa.dk/  hvor du kan læse meget mere om ledighed, opsigelse, dagpenge og forsikringsregler.