Senior

Pensionist
Senior - hvad har du ret til? Og hvad har du pligt til..?

Du har som månedslønnet i en kommune ret til seniordage fra det kalenderår, du fylder 60 år.

Fri med løn

Hvis du er månedslønnet ansat i en kommune, har du ret til at holde seniordage. Hvor mange seniordage du kan holde , er afhængig af din alder. 

Du har ret til: 

 • 2 seniordage i det kalenderår du fylder 60 år

 • 3 seniordage i det kalenderår du fylder 61 år

 • 4 seniordage fra det kalenderår du fylder 62 år

 

Hvornår kan du holde seniordage?

Hvis du ikke vil holde dine seniordage, har du ret til af få dem udbetalt eller indsat på din pension i stedet for. Du skal i så fald give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober året før, seniordagene skal holdes.

Udbetalt: Hver seniordag har en værdi af 0,47 pct. af din årsløn og pensionsgivende løndele. Seniordagene udbetales, året efter du skulle have holdt dagene. Hvis du skulle have holdt seniordagene i 2023, udbetales de altså med første løn i 2024.

Indbetalt på din pension: I forbindelse med pensionsbetaling har hver seniordag en værdi af 0,4 pct. af din årsløn og pensionsgivende løndele. Seniordagene bliver indbetalt som et ekstraordinært bidrag, når året er omme.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde seniordag på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere.

Du skal holde dine seniordage, inden året er omme, ellers går de tabt. Du kan efter aftale med din leder flytte seniordage til næste år inden årets udgang. Hvis du ikke har kunnet få lov til at holde dine seniordage af din leder, skal dagene flyttes til næste år.

 

Seniordage og fratrædelse

Hvis du ikke har holdt dine seniordage, når du fratræder, skal du have dem udbetalt. Hver seniordag har en værdi af 0,47 pct. af din årsløn og pensionsgivende løndele.

Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

Hvem har ret til nedsat arbejdstid?

Du har ret til at få nedsat din årlige arbejdstid, fra den normperiode (ex. skoleåret) du fylder 60 år, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i en kommune eller i en region, og hvis:  

 • Du er født før 1. august 1956 (For denne gruppe kaldet aldersreduktion)
 • Du er født efter 1. august 1956 (For denne gruppe kaldet ret til nedsat arbejdstid)

Der forskellige regler for de to grupper, som du kan læse mere om nedenfor.

Du skal selv give din leder besked, hvis du vil gøre brug af din ret til at få nedsat din årlige arbejdstid.

Nedsat arbejdstid kan kombineres med nogle seniorordninger. Du kan kontakte din kreds for rådgivning.

 

For dig der er født før 1. august 1956

Alt efter hvor du er ansat som lærer/børnehaveklasseleder, er der forskellige regler for, hvor meget du kan få nedsat din årlige arbejdstid:

 • Hvis du arbejder i en kommune (med undtagelse af specialundervisning for voksne), har du ret til at få nedsat din arbejdstid med 175 timer årligt.
 • Hvis du arbejder med specialundervisning for voksne i en kommune eller i en region, har du ret til at få nedsat den årlige arbejdstid med 21 minutter per undervisningstime (60 minutter).
 • Hvis du arbejder med specialundervisning af børn i en region, har du ret til at få den årlige undervisning nedsat med 25 minutter per undervisningstime (60 minutter).

 

Løn og pension
Din løn og pensionsindbetaling/-optjening er i princippet uændrede, selvom du arbejder færre timer. Du skal dog være opmærksom på, at dine funktionstillæg kan være mindre. Det afhænger af, hvilke opgaver du har.   

 

For dig der er født efter 1. august 1956 

Du har ret til at få din arbejdstid nedsat med op til 175 timer. Du skal selv give din leder besked om, om du vil have nedsat arbejdstiden med alle 175 timer eller færre.

Du vil få tilsvarende mindre i løn, når du arbejder færre timer, men du vil fortsat have fuld pensionsret. 

 

Deltidsansat

Hvis du er deltidsansat, kan du også få nedsat din arbejdstid. Antallet af timer udregnes i forhold til din beskæftigelsesgrad. Hvis du eksempelvis har en arbejdstid svarende til 50 pct. af en fuldtidsstilling, kan du få nedsat din årlige arbejdstid med 87,5 timer (svarende til 50 pct. af 175 timer).

Efterløn

Rådgivningen gives af a-kassen- læs mere her.

Seniorpolitik Helsingør kommune

I øvrigt henvises til Helsingør kommunes seniorpolitik, hvis ordninger har til formål, at sikre arbejdsstedernes evne til fleksibel, effektiv og kompetent opgavevaretagelse og samtidig imødekomme ønsker og behov hos seniormedarbejdere. Målsætningen med seniorpolitikken er at komme igennem et generationsskifte uden de store omkostninger såvel fagligt som menneskeligt.

Det konkrete formål med seniorpolitikken er:

 • at fastholde seniormedarbejdere, så deres erfaringer og viden fortsat kan komme kommunen til gode
 • at tilbyde seniormedarbejdere fortsat udvikling gennem efteruddannelse, kurser m.m.
 • at sikre at seniormedarbejdere på en god måde fratræder, hvis de efter mange år på arbejdspladsen ønsker at fratræde

Seniorpolitikken, der hviler på et frivillighedsprincip, og som er en del af kommunens personalepolitik, skal medvirke til, at alle medarbejderes kvalifikationer bliver nyttige og kommer både den enkelte medarbejder og arbejdspladsen til gode.

For mange medarbejdere er det attraktivt at de har mulighed for at blive lettet i forhold til deres arbejdsbyrde, og det bør altid overvejes, om det er hensigtsmæssigt at omfordele arbejdsopgaver.

Seniorpolitikken giver mulighed for at nedsætte den ugentlige arbejdstid som en generel lettelse af arbejdsbyrden. Det er attraktivt for mange medarbejdere, der overvejer ellers at gå på efterløn/pension.

Læs mere om Helsingør kommunes seniorpolitik her...