Gruppeliv

Velfaerd Helsingoer
Når du er ansat som lærer har du med overenskomsten en gruppelivsforsikring (nr.94001) hos Forenede Gruppeliv. Forsikringen er med til at sikre dine efterladte ved din død i forsikringstiden og dig selv ved invaliditet og visse kritiske sygdomme.

Gruppeliv

Som ansat på læreroverenskomst har du en gruppelivsforsikring. Forsikringen dækker en lang række kritiske sygdomme, ved invaliditet, samt er med til at sikre dine efterladte ved din død. Hvis du er så uheldig at blive ramt af kritisk sygdom, skal du selv ansøge om udbetaling af forsikringssummen. Kontakt din TR for råd og vejledning. 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2024 blev parterne enige om, at der sker følgende ændringer i ’Aftale om gruppelivsforsikring’ pr. 1. juni 2024 for lærere m.fl.

  • Aldersgrænsen for kritisk sygdom hæves fra 70 år til 72 år. 
  • Aldersgrænsen for dødsfaldsdækning hæves fra 70 år til 72 år. 
  • Der sker en forhøjelse af dødsfaldsdækning - børn fra 30.000 kr. til 50.000 kr. Beløbet kommer til udbetaling hvis den ansatte efterlader sig børn under 24 år. I det tilfælde bliver der udbetalt 50.000 kr. til hvert barn under 24 år.
  • Der sker en forhøjelse af dækning af kritisk sygdom - børn fra 50.000 kr. til 100.000 kr. beløbet kommer til udbetaling, hvis dit barn bliver ramt af en kritisk sygdom.
  • Aldersgrænsen for kritisk sygdom - børn hæves fra 18 år til 24 år. 
  • Grænsen på maksimalt 2 udbetalinger af kritisk sygdom fjernes. Efter udbetaling af en forsikringssum ved kritisk sygdom opretholdes dækningen ved kritisk sygdom.

Læs mere på Forenede Gruppelivs hjemmeside.

Frivillig gruppelivsforsikring

Frivillig gruppelivsforsikring er et godt supplement til den gruppelivsforsikring, du har på lønsedlen i forbindelse med din ansættelse. Hvis der sker dødsfald i familien, er det en ekstra tryghed at vide, at familien kan beholde den samme levestandard. Du og din ægtefælle eller samlever kan som medlem af Danmarks Lærerforening tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning. Denne gruppelivsforsikring er en betingelse for optagelse af medlemslån i DLF.

Ønsker du at blive tilmeldt den frivillige gruppelivsforsikringen, kan du ansøge via linket til højre på denne side, hvorefter Forenede Gruppeliv skal godkende dine helbredsoplysninger. Hvis du ikke godkendes, oprettes der en forsikring med begrænset dækning i forbindelse med optagelse af lån.

Læs mere om den frivillige gruppelivsforsikring her

 

Nyttige links

Søg om udbetaling af Gruppeliv

Gruppelivordninger

Ansøg om Frivillig gruppeliv på 'Min side'

Begunstigelsesblanket