Professionel og social kapital

Professionel kapital
Professionel kapital består blandt andet af Social kapital, der handler om, at vi opnår nogle fordele ved at samarbejde, som man ikke kan opnå ved at arbejde hver for sig.

På den enkelte arbejdsplads dækker begrebet over en kombina­tion af:

·         Tillid

·         Retfærdighed

·         Samarbejdsevner

 

For eksempel at vi har tillid til hinanden, kan samarbejde og er villige til at trække på hinandens kompetencer. En høj social kapital i et samfund eller på en arbejdsplads betyder, at vi faktisk kan og gerne vil samarbejde med hinanden.

Arbejdspladser med høj social kapital undgår mange små og store konflikter og de problemer og omkostninger, disse konflikter e fører med sig. Og der er langt mindre behov for direkte ledelse, fordi medarbejderne udnytter deres kompetencer og påtager sig deres del af ansvaret for, at arbejdet udføres i dagligdagen. 

Samarbejdsevnerne skal udvikles

Hvis ledere og medarbejdere skal samarbejde succesfuldt i dagligdagen, er det først og fremmest vigtigt, at man har fokus på at udvikle evnen til at samarbejde, og at man har tillid til hinanden. Derudover er det vigtigt, at medarbejderne oplever at blive behandlet retfærdigt, så de også har viljen til at samarbejde.

Hvis arbejdspladsen skal forbedre den sociale kapital yderligere, kræver det, at både ledelsen og medarbejderne vil være med i processen og er villige til at påtage sig nye roller. Lederne skal være bedre til at udnytte medarbejdernes kompetencer og turde give mere ansvar fra sig, mens tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdere skal tage bolden op og påtage sig mere ansvar.


Forskellige former for social kapital

Der er tre typer af social kapital med hver sit formål på arbejdspladsen:

Sammenholdende: Tillid, retfærdighed og kompetencer, der understøtter samarbejde inden for en gruppe eller afdeling (Bonding). 

Brobyggende: Der understøtter samarbejde mellem grupper eller afdelinger på samme niveau (Bridging). 

Forbindende:Der understøtter samarbejde mellem grupper eller afdelinger på tværs af niveauer (Linking).