Nyheder

3. januar 2018 -

Medlemskursus 2018

18. december 2017 -

Nyt fra HLF

14. december 2017 -

HLF fylder 100 år

14. december 2017 -

Medlemsmøde om OK18

14. december 2017 -

Nyt om H-MED og C-MED

14. november 2017 -

Arbejdstidsaftale på vej?

Se alle nyheder

Nyheder fra dlf.org

23. januar 2018 - Nyheder / Videoer om OK18

Video: Hør formanden fortælle seneste nyt om OK18

For dig ...

 • For dig med børn
  Når du bliver forælder er en række overenskomstmæssige fordele, som du har ret til.

   

  Blandt de mest almindelige rettigheder overenskomster gennem tiden har sikret vore medlemmer med børn er retten til barsel, retten til omsorgsdage, retten til fravær uden løntræk ved egne børns sygdom.Du velkommen til at kontakte Kredsen, for at få hjælp til at planlægge din barselsorlov, ansøge om kontingentnedsæætelse ved forældreorlov uden løn eller blot få gode råd. Du kan læse meget mere om barsel, adoption, ferie under barsel, omsorgsdage mv. her på vores hjemmeside.

 • For dig der vil på pension
  Uanset om du er tjenestemandsansat eller overenskomstansat er det en stor beslutning af forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension.

   

  Ofte vil man, uanset ansættelsesforhold, have mange spørgsmål til hvilken fremtiden man går i møde. Du kan søge rådgivning i kredsen, for at få hjælp til at afklare dine økonomiske forhold ved pensionering, få gode råd og hjælp til kontingentnedsættelse. Du kan læse meget mere om pension og efterløn her på hjemmesiden - vælg i menuen til højre.

 • For dig der skifter job
  Det er helt almindeligt, at man undervejs i sit arbejdsliv skifter job, men der er stor forskel situationen alt efter hvem der træffer beslutningen.

  Du kan, hvis du ønsker det, sige dit job op. Der kan være mange forskellige grunde til et jobskifte, men spørg altid os så du kender konsekvenserne af din beslutning. Din ansættelse kan også blive afsluttet, fordi din leder vil det. Fx på grund af sygdom, arbejdsmangel eller fordi din leder ikke mener, du er god nok til dit arbejde. Vi hjælper dig, når din ansættelse trues og selv om vi ikke kan forhindre, at du bliver afskediget, kan vi være dig til nytte alligevel.

  Klik videre til den side, der passer bedst til din situation.

 • For dig der er syg
  Alle kan blive syge. Du får fuld løn under sygdom, men der er en række ting du skal være opmærksom på.

  Bliver du syg, skal du sygemelde dig til arbejdspladsen, inden arbejdets påbegyndelse på din 1. sygedag. Der vil normalt være retningslinjer på den enkelte arbejdsplads om, hvornår på dagen og til hvem du skal sygemelde dig. Ved sygefravær kan arbejdsgiver, på hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet, forlange en lægeerklæring. Den betales af arbejdsgiveren.
  Hvis du er sygemeldt i længere tid, vil du blive indkaldt til et møde med din leder.

  Læs mere om reglerne linkene...

 • For dig på orlov
  Nogle gange giver det mening at søge ulønnet orlov fra sin stilling.

  Det er altid en god ide at kontakte din TR for at søgevejledning inden du søger du ulønnet orlov. Og du skal være opmærksom på en række ting:

  • du i optjener ikke retten til løn under ferien og derfor skal søge om feriedagpenge i a-kassen, når du vender tilbage
  • du kan fortsat være forsikret under gruppelivsordningen, hvis du selv opretholder indbetalingen i orlovsperioden

  Læs mere om orlov i linkene til højre

Spørg om

Dagpenge og efterløn

Lærernes A-kasse

 

Tlf.: 70 10 00 18

Spørg om 

Pension

Lærernes Pension

 

Tlf.: 70 21 61 31

Søg 

NYT JOB? 

lærerJOB.dk

 

Tlf. 33 69 63 00

Spørg om 

Helsingør Kommune

Kilden

 

Tlf.: 49 28 28 28

Sinaturhoteller

Sinaturhoteller

Benyt dig af Danmarks Lærerforenings seks hoteller til kursus eller ferie.

Se alle medlemsfordele

Medlemskurser

Medlemskurser

Som medlem af HLF kan du deltage i vores populære medlemskurser. Kurserne afholdes i lige år i marts på Hotel Frederiksdal.

Sommerudflugt Frak 4

Sommerudflugt Frak 4

Som pensioneret medlem af Helsingør Lærerforening kan du bl.a. deltage i den årlige sommerudflugt.

Lån & Spar Bank

Lån & Spar Bank

Saml dine bankforretninger i Lån & Spar og få ekstra fordele, fordi du er medlem af DLF. Læs mere her