HLF Generalforsamlinger

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes torsdag 28.marts 2019 i Borupgårdskolens kantine, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten
Fane Dlf

Generalforsamling 2019

HELSINGØR LÆRERFORENING INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 2019


Helsingør Lærerforening inviterer til møde med Byrådspolitikere kl.18.00 og efterfølgende generalforsamling kl.19.00.

I kantinen på Snekkersten skole afd. Borupgård, torsdag d.28.marts.

Tilmelding til spisning på 035@dlf.org senest 25.marts

Endelige dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag - ingen indkomne*
  6. Budget og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår
  7. Evt.

Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på kredsens hjemmeside senest fem dage før generalforsamlingen, dvs senest 23.marts 2019. Alle bilag vil blive lagt på hjemmesiden løbende, efterhånden som materialet bliver færdiggjort.

*Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig foreligge hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes, dvs 15.marts 2019. Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen.

Vel mødt!