Udvalg - generelt

Den til enhver tid siddende Kredsstyrelse, konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Et helt centralt punkt på dagsordenen er, at oprette og besætte de udvalg, der er grundstammen i HLF's arbejde.
Politik_077 Danmarks Laere Forening Congress 107

Formanden, Vera Sandby Hansen, er født medlem af alle udvalg og vores primære forhandler i sager med kommunen.   Vi har i 2018 aftalt følgende udvalg:

 • Administrationsudvalg, herunder
  • Medlemsadministration
  • Bogføring og Regnskab
  • Indkøb
  • Kontorvagter (alle)
  • Kontakt med bank, SKAT, teleudbyder, IT, kopimaskine, mv.

Udvalgets medlemmerMerete Svalgaard Knuhtsen

 

 • Arbejdsmiljøudvalg, som blandt andet varetager sager angående
  • Arbejdsskadesanmeldelse
  • Rådgivning af medlemmer ramt af stress eller arbejdsskader
  • Sager vedr. det fysiske arbejdsmiljø
  • Sager hvor arbejdstilsynet er indblandet

Udvalgets medlemmer: Liselotte Bak

 

 • Forhandlingsudvalg, som blandt andet varetager opgaver angående
  • Forhandling af Lokalarbejdstidsaftale
  • Forhandling af NyLøn på skoler
  • Lokale forhåndsaftaler
  • Lokale lønaftaler

Udvalgets medlemmer: Liselotte Bak, Merete Svalgaard Knuhtsen

 

 • Fraktion 4 - pensionister
  • Planlægning af og deltagelse i den årlige sommerudflugt
  • Kontakt med Kreds036 Frak.4 repræsentant
  • Kontakt til egen Frak.4 repræsentant
  • Øvrige arrangementer

Udvalgets medlemmer: Christina W. Gjerding, Merete Svalgaard Knuhtsen

 

Udvalgets medlemmer: Christina W. Gjerding, Merete Svalgaard Knuhtsen

 

 • Pædagogisk udvalg, som har fokus på udvikling og forskning vedrørende
  • Generel pædagogisk praksis
  • Specialundervisning & Inklusion
  • Samarbejde med de øvrige lokal kredse i Nordsjælland (FAK)
  • National skoleudvikling
  • Forskning vedr. undervisning og pædagogisk praksis
  • PISA & Nationale Test

Udvalgets medlemmer: Susanne Lilleballe Bech

 

 • Tjenstligt udvalg, som blandt andet varetager sager angående
  • Ansættelser
  • Barsel
  • Pension
  • Afsked
  • Fleksjob
  • Længerevarende sygdom
  • Lønbehandling
  • Generel rådgivning

Udvalgets medlemmer: Liselotte Bak, Merete Svalgaard Knuhtsen