Udvalg Pædagogisk Udvalg

Modtagelse af nye elever

I forbindelse med optagelse af nye elever, flytning indenfor kommunen, dannelse af nye klasser og inklusion af elever har Helsingør lærerforenings pædagogiske udvalg lavet nogle retningslinjer til diskussion på den enkelte skole og i A-med.

Det har nemlig vist sig, at vi mister meget tid i forhold til eleverne, når vi ikke fra start har de relevante oplysninger og tests fra den afgående skole og derfor ikke kan sætte de nødvendige ressourcer ind fra starten.

Der kan være specielle forhold eller interesser i forhold til den enkelte elev, der kan tages højde for, inden en endelig placering finder sted i en klasse på årgangen. Det er specielt i ”inklusionens tegn” nødvendigt at kende til eventuelle diagnoser, idet det kan gøre det vanskeligt om end ikke umuligt at have både ADHD og børn med autisme spektrum forstyrrelser i samme rum, da deres behov er meget forskellige og ligeså hensynet til den berørte elev.

Samtidig får vi en mulighed for at drøfte, hvor eleven vil falde bedst til, knytte relationer og derved opnå den bedste platform for læring.

Det er vigtigt at have retningslinjerne klar, når vi står med opgaven, så eleverne ikke bare bliver placeret, hvor der er færrest elever i klassen. Sammensætningen af eleverne har rigtig stor betydning for overskuddet til den enkelte elev.

Tag drøftelsen på lærermødet og i A-med!

Pædagogisk udvalg v. Susanne L.Bech